Consulatul General

Stagii

Consulatul General al României la Lyon oferă studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi absolvenţilor aflaţi la început de carieră oportunitatea de a efectua un stagiu nerenumerat în domeniul diplomatic și consular. Puteţi participa, astfel, la activităţile colectivului oficiului consular, în cadrul domeniilor : consular, economic, cultural, relații publice şi comunicare.

 

 1. Descrierea orientativă activităților din cadrul stagiilor:

 

PROFIL CONSULAR

 

 • crearea unei imagini de ansamblu asupra domeniului relaţiilor consulare;
 • aprofundarea noţiunilor de bază, a instrumentelor şi a sistemelor de lucru, precum şi a cadrului juridic fundamental care reglementează această materie;
 • introducerea în metodologia procedurilor consulare;
 • simularea prestării de servicii consulare;
 • familiarizarea cu speţele întâlnite în practică, în toată complexitatea cazuisticii de natură consulară;
 • asimilarea tehnicii de relaţionare cu publicul şi a altor aspecte de ordin practic;
 • asigurarea unei percepţii adecvate asupra statutului, responsabilităţilor, conduitei şi mediului de lucru în care îşi desfăşoară activitatea membrii corpului consular;

 

DIPLOMAȚIE PUBLICĂ

 

             Cultural:

 

 • Promovează electronic activitatea Consulatului General în rândul comunităţii românilor din Franța;
 • Sprijină organizarea manifestărilor de diplomaţie publică destinate diferitelor categorii de public ale Consulatului General.
 • Participă la evenimente de interes pentru Consulatul General și redactează sinteze pe tema respectivă.

 

Economic:

 

 • Participă la conferinţe şi seminarii pe teme de interes pentru Consulatul General și redactează sinteze pe tema respectivă.
 • Elaborează analize şi sinteze (de tipul revistei presei economice) privind evoluțiile macroeconomice;
 • Studiază piaţa locală, cu întocmirea de lucrări de analiză și sinteză privind tendinţe conjuncturale, pentru facilitarea exporturilor românești;
 • Participă la diverse manifestări de promovare a ofertei româneşti în Franța şi la acţiuni bilaterale de dezvoltare a cooperării economice, investiționale  şi de comerţ.
 • Identifică materiale documentare (inclusiv în format electronic) pentru dezvoltarea bazei de date a Oficiului consular;
 • Colaborează la acţiunile vizând sensibilizarea unor potenţiali sponsori pentru proiectele promovate de Consulatul General.

 

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

 • Actualizează website-ul consulatului general;
 • Promovează electronic activitatea Consulatului General în rândul comunităţii românilor din Franța;
 • Sprijină organizarea activităţilor destinate diferitelor categorii de public ale oficiului consular

 

 1. Stagiul de practică

 

Fiecare stagiar își va desfăşura activitatea sub îndrumarea unui membru al Consulatului General, desemnat drept conducător de stagiu; programul este deschis pe toată durata anului.

Responsabilitățile stagiarului se stabilesc de comun acord cu conducătorul de stagiu, în funcţie de proiectul propus de către stagiar şi, bineînţeles, de necesităţile Consulatului General;

Cunoaşterea temeinică a limbii române şi a limbii franceze reprezintă o condiţie sine qua non.

Stagiul de practică se desfăşoară pe bază de voluntariat.

După încheierea stagiului de practică, Consulatul General al României la Lyon va elibera un document prin care se certifică efectuarea acestuia, cu descrierea responsabilităţilor asumate de stagiar. Raportul de stagiu va fi evaluat de conducătorul de stagiu și șeful Consulatului General.


III. Procesul de selecţie

 

În vederea desfăşurării unui stagiu de pregătire, persoanele interesate vor întocmi un dosar ce conţine:

 

 1. o cerere adresată ministrului afacerilor externe (în limba română);
 2. un Curriculum Vitae (în limba română);
 3. o scrisoare de intenție/motivaţie, în care este obligatoriu să apară scopul pentru care se solicită stagiul intern de pregătire şi misiunea consulară/diplomatică unde se doreşte desfăşurarea acestuia (în limba română și franceză) ;
 4. o adresă din partea instituţiei de învăţământ care să ateste calitatea de cursant (în limba română, franceză sau engleză);
 5. două sau trei recomandări din partea profesorilor universitari sau cercetători (în limba română, franceză sau engleză) ;
 6. o programă analitică de practică, care va cuprinde obiectivele pe care stagiarul își propune să le urmărească pe toată perioada stagiului intern de pregătire (în limba română);
 7. Copie dupa actul de identitate (Buletin sau Carte de identitate în curs de valabilitate).

 

Notă : 

 

Documentele menţionate vor fi trimise prin e-mail la adresa: lyon@mae.ro   

 

Stagiul efectuat în cadrul oricărei misiuni diplomatice sau oficiu consular nu este remunerat și nu se oferă niciun fel de avantaj în natură (spre exemplu, asigurarea cazării)

 

În prim plan

COMUNICAT În atenția președinților birourilor de vot, locțiitorilor acestora și membrilor - operatori

18.10.2019

În urma informațiilor primite din partea Ministerului Afacerilor Externe/MAE și Autorității Electorale Permanente/AEP, persoanele care …

Întâlnire cu studenții români din cadrul Universității „Jean Moulin Lyon 3”

20.09.2019

În data de 16 septembrie 2019, cu prilejul deschiderii noului an universitar 2019-2020, Anca Opriș, consul general al României la Lyon,…

Vernisajul expoziției „Les coraux imaginaires”

20.09.2019

În data de 18 septembrie 2019, Anca Opris, consul general al de României la Lyon și Christine Athenor, președinta Asociației…