Franţa

Informaţii privind dreptul de muncă în Franţa

Accesul cetăţenilor români la piaţa franceză a forţei de muncă de la 1 ianuarie 2014
 
După 1 ianuarie 2014, accesul cetăţenilor români la piaţa franceză a forţei de muncă se realizează prin înregistrarea contractului de muncă la URSAFF (organismul administrativ responsabil pentru colectarea contribuţiilor de securitate socială şi alocaţiile familiale). De asemenea, cetăţenii români trebuie să posede o carte de identitate sau paşaport în termen de valabilitate. În anumite situaţii, administraţia franceză solicită paşaportul, deoarece conţine semnătura titularului.

Începând cu această dată, cetăţenilor români nu li se mai solicită deţinerea autorizaţiei de muncă şi a titlului de sejour pentru exercitarea unei activităţi profesionale în Franţa. 

Cetăţenii români pot exercita activităţi economice, salariale sau non-salariale (cu îndeplinirea prevederilor legislaţiei franceze de exercitare ale acestora).

În situaţia manifestării intenţiei voluntare de obţinere a unei cărţi de sejur, se poate depune o cerere pe lângă prefectura competentă din punct de vedere teritorial. Cartea de sejour eliberată la cerere, se emite pe baza justificării situaţiei punctuale:

 • Lucrătorul salariat, pe baza prezentării dovezii înregistrării contractului de muncă/promisiunii de angajare la URSSAF;
 • Personalul independent (lucrător nesalariat) trebuie să ateste efectivitatea activităţii (înscrierea la Registrul Comerţului sau în Repertoarul de meserii şi prezentarea documentelor comerciale şi contabile).

După 1 ianuarie 2014, cetăţenii români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în Franţa, se pot înscrie în mod direct în baza de date a serviciilor Pole-Emploi, în vederea identificării unui post. De asemenea, se pot deplasa în Franţa, în scopul de a căuta un loc de muncă, pentru o durată de 6 luni. Aceştia se vor înscrie la sosire în baza de date a serviciilor Pole-Emploi, în calitate de solicitanţi de locuri de muncă. Au obligaţia de a se prezenta periodic la termenele de convocare ale prestatorului francez pentru ocuparea forţei de muncă,  de a căuta activ un loc de muncă,  precum şi de a comunica orice modificare de natură a le schimba profilul profesional. 

Potrivit prevederilor articolului 121-1 din Codul francez de intrare şi sejur al străinilor şi dreptul la azil, cetăţenii UE au dreptul de şedere în Franţa pentru mai mult de 3 luni, dacă:

 • exercită o activitate profesională în Franţa (prin prezentarea dovezii înregistrării contractului de muncă/promisiunii de angajare la URSSAF);
 • dispun de resurse suficiente pentru a se întreţine (atât persoana îndreptăţită cât şi membrii familiei sale), astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială şi deţin o asigurare medicală;
 • sunt înscrişi într-o instituţie legal constituită în vederea parcurgerii studiilor, formării profesionale şi garantează dispunerea de asigurare medicală şi resurse suficiente pentru a se întreţine atât acesta cât şi membrii familiei sale, astfel încât să nu reprezinte o povară pentru sistemul de asistenţă socială;
 • deţin calitatea de membru de familie, copil cu vârsta sub 21 de ani, părinte aflat în întreţinere, partener, copil sau părinte al soţului, care însoţeşte un cetăţean care îndeplineşte condiţiile menţionate.

Pentru informatii suplimentare poate fi consultat şi portalul Ministerului francez de Interne:

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Fin-des-mesures-transitoires-pour-les-ressortissants-roumains-et-bulgares

 

Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă

În situația aparitiei unui conflict de muncă va puteti adresa:

 • Conseil de Prud’hommes
 • Sindicatelelor
 • Tribunalului competent din punct de vedere teritorial, dacă nu dispuneţi de resurse suficiente pentru a vă adresa unui avocat specializat în litigii de muncă

A.Consiliul Prud’hommes este indreptatit sa reglementeze litigiile dintre salariaţi si angajatorii săi cu privire la:

 • contractul pe durata nedeterminată sau determinată;
 • contractul de ucenice;
 • contractul de insertie profesionala în alternanţă.

Competenta Consiliului Prud’hommes se exercită în cadrul tuturor etapelor contractului de muncă (încheierea, executarea şi încetarea sa). Pentru recunoaşterea existenţei sau valabilităţii unui contract de muncă, se face distincţia contract de muncă/ promisiune de angajare, pentru a putea recunoaşte o ruptură abuzivă de o promisiune de angajare.

 Acesta poate fi sesizat:

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">În ceea ce privesc diferendele referitoare la remuneraţie, timpul de lucru, discriminări, concedii, formare profesională;
 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">În caz de litigii privind rezilierea contractului (motiv, indemnizaţii, etc).

B. In cazul apariţiei unor situaţii de incertitudine privind situaţia profesională sau dacă doriţi informaţii privind dreptul la muncă, vă puteţi adresa, în funcţie de natura activităţii societăţii, astfel:

 

C. Consiliul Prud’hommes competent din punct de vedere teritorial

Consiliul competent este cel de la sediul societatii sau de la locul de executare a contractului de muncă. Dacă desfăşurarea contractului are loc în afara sediului societăţii (lucrători la domiciliu), solicitarea se adresează Consiliului Prud’hommes de la domiciliul salariatului.

Indiferent care va fi locul de muncă, salariatul poate sesiza întotdeauna Consiliul Prud’hommes de la locul de angajare sau sediul social al societatii angajatoare.


D. Sesizarea Consiliului (depunerea cererii)

Cererea se va formula prin scrisoare recomandată sau depusă la Secretariatul –Grefa Consiliului în termenele prevazute de lege (termenele de prescriptie între 6 luni si 5 ani; acestea sunt maximale, au rolul de a fixa o orientare pentru prescriptie). Se recomandă sesizarea cu celeritate a Consiliului Prud’homal pentru credibilitate şi pentru evitarea aplicării taxei tardive pentru reclamaţii. Depunerea cererii întrerupe aceste termene.

 

E. Concilierea

Ca şi regulă generală, tentativa de conciliere este obligatorie şi părţile (angajator şi salariat) se vor se prezenta personal sau vor fi reprezentate de un mandatar.

În cazul unui litigiu privind caracterul legal al concedierii (procedura, caracterul real şi serios al motivelor invocate de angajator) angajatorul şi salariatul pot conveni (sau, după caz, biroul de conciliere) acordarea unui termen pentru acord. Acest acord prevede vărsarea de către angajator în contul salariatului a unei indemnizaţii forfetare (suma este determinată potrivit baremului menţionat în cadrul articolului D.1235), în funcţie de vechimea în muncă a salariatului;

Baremul menţionat în articolului L. 1235-1 se determină astfel:

 • două luni de salariu daca salariatul justifică angajatorului o vechime mai mică de 2 ani;
 • patru luni de salariu dacă salariatul justifică angajatorului o vechime cuprinsă între 2 ani şi până la 8 ani;
 • 8 luni de salariu dacă salariatul justifică angajatorului o vechime cuprinsă între 8 ani şi până la 15 ani;
 • 10 luni de salariu daca salariatul justifică angajatorului o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 ani;
 • 14 luni de salariu daca salariatul justifica angajatorului o vechime in muncă superioara a 25 ani.

F. Judecata

Partile sunt convocate la judecată prin scrisoare. Decizia  se adoptă de Consilierii Prud’homali,  cu o majoritate absolută.

G. Căile de recurs:

Până la o anumită sumă a cererii, fixată prin Decret, Consiliul Prud’hommal statuează în această privinţă. Din acest moment, judecata este susceptibila de apel : curtea de apel poate fi sesizată şi poate rejudeca decizia luată de Consiliul Prud’hommes.

H. Procedura de urgenţă

Aceasta permite obţinerea unei decizii de urgenţă în anumite circumstanţe date. Consiliul Prud’hommal, poate:

 

2. Sindicatele

Potrivit prevederilor dispozitiilor Hotararii din 31 martie 1966, sunt representative de drept, următoarele confederatii sindicale:

 • Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC;)
 • Confédération française démocratique du travail (CFDT) affiliée à la CES;
 • Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) affiliée à la CES;
 • Confédération générale du travail (CGT) affiliée à la CES
 • Force ouvrière (CGT-FO) affiliée à la CES

 

A. Alte organizatii interprofesionale

În Franţa există uniuni sindicale, acestea nefiind reprezentative de drept:

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) afiliata la CES
 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Union syndicale Solidaires regrupeaza SUD dar de asemenea sindicate precum  SNJ sau SNUI 
 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Confédération nationale du travail (CNT)
 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Confédération autonome du travail (CAT)

Uniunile sindicale vor proba reprezentativitatea potrivit criteriilor legale. Judecatorul poate decide daca un sindicat raspunde criteriilor si este reprezentativ.

 

3. Tribunalul competent din punct de vedere teritorial

În situaţia în care nu dispuneti de mijloace financiare pentru a vă adresa unui avocat specializat în litigiile de muncă, puteti contacta Tribunalul din circumscripţia teritorială de domiciliu sau accesând electronic Secţiunea  “ Aide juridictionnelle“.

Acest ajutor jurisdicţional vă va permite beneficierea de reducerea/scutirea onorariilor datorate unui avocat.

 

Detaşarea temporară în Franţa a unui salariat român


Detaşarea transnaţională a salariaţilor, conform Codului Muncii (articolele L.1261-1 -L.1263-2 şi R.1261-1 - R. 1264-3), vizează ipotezele în care un angajator stabilit în afara Franţa, încredinţează o misiune specifică salariaţilor săi care trebuie executată în Franţa, fiind stabilit că, odată ce misiunea a fost îndeplinită, salariaţii îşi reiau activitatea în cadrul societăţii lor originare.
Regulile „detaşării transnaţionale ale salariaţilor” se aplică angajatorilor din România, care sunt solicitaţi să-şi desfăşoare activitatea în Franţa în următoarele 4 cazuri :

- prestarea de servicii :activităţi de natură industrială, comercială, artizanală, liberală sau agricolă, realizate în cadrul unui contract, semnat între o societate prestatoare şi beneficiar. În special, sunt vizate toate operaţiile de antrepriză (sectorul de construcţii şi lucrări publice);
- mobilitatea în cadrul grupului: de exemplu, leasing de personal fără obţinere de profit între întreprinderile aceluiaşi grup sau întreprinderile aceleeaşi societăţi, având drept obiectiv o misiune pentru o perioadă de instruire;
-leasing de salariaţi pentru lucrări temporare: o societate al cărei obiect de activitate îl constituie lucrările temporare, stabilită potrivit legilor în străinătate, poate detaşa salariaţi la o societate utilizatoare din Franţa;
-realizarea unei lucrări în interes propriu: de exemplu, o întreprindere stabilită în străinătate, proprietară de plantaţii în Franţa, detaşează salariaţi temporar pentru a executa lucrări specifice;  

Este necesar ca angajatorul stabilit în România să desfăşoare o activitate semnificativă în ţara de origine, pentru a putea trimite salariaţi detaşaţi în Franţa. Dacă se dovedeşte că întreprinderea prestatară desfăşoară o activitate regulată, stabilă şi continuă în Franţa, se va stabili în acest stat, iar salariaţii vor respecta prevederile codului francez al muncii în totalitate.

Chiar dacă durata prestaţiei poate varia în funcţie de importanţa sarcinii de îndeplinit de la o zi la mai multe luni, detaşarea trebuie să păstreze un caracter temporar!

Detaşarea este temporară. Durata acesteia variază în funcţie de misiunea încredinţată salariatului detaşat, maxim 24 luni (articolul 12, titlul II din Regulamentul (CE) 883/2004). Relaţia salarială cu angajatorul trebuie să fie menţinută pe durata detaşării salariatului în Franţa.


În Franţa, practicarea anumitor profesii este reglementată: medici, arhitecţi, şoferi de taxi, experţi contabili, consultant asigurări, agent de pază. În cazul detaşării salariaţilor, angajatorul va  prezenta declaraţii, autorizări, documente justificative sau diplome necesare, pentru a putea să fie practicate în Franţa.

Angajatorii şi salariaţii care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la detaşarea transnaţională a salariaţilor sau care doresc să alerteze serviciile de Inspecţie a Muncii în legătură cu anumite situaţii pot contacta Direcţia Departamentală a Muncii de unde a fost executată prestarea în Franţa (DIRECCTE).

Care sunt formalităţile prealabile detaşării ?
În România, societatea trimiţătoare va întreprinde demersurile administrative pentru obţinerea  documentului portabil A1 de la Casa Naţională de Pensii Publice.

Declaraţia prealabilă de detaşare obligatorie

Înainte de începerea prestării activităţii în Franţa, angajatorul trebuie să trimită o declaraţie prealabilă de detaşare la Directia Departamentală a Muncii unde se va efectua prestarea (sau de la primul loc de activitate în cazul unei prestări „itinerante”) în limba franceză, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin fax sau prin transmitere electronică.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_300-2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_301.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_302.pdf

În lipsa declaraţiei prealabile de detaşare făcută de către angajator, se va percepe o amendă pentru contravenţii de categoria a patra (articolul R. 1264-1 din Codul Muncii) sau 750 euro maximum (cf. article 131-13 code pénal).


Care sunt regulile aplicabile detaşării?
Angajatorii sunt supuşi, pe durata detaşării salariaţilor lor în Franţa, regulilor franceze pentru anumite materii în mod restrictiv enumerate în articolul L. 1262-4 al Codului Muncii.

Regulile franceze cuprind:
-dispoziţiile legislative;
-regulile provenite din acorduri şi convenţii colective ce se aplică salariaţilor francezi care desfăşoară o activitate identică cu cea desfăşurată de salariaţii detaşaţi.

Angajatorii trebuie să se conformeze dispoziţiilor franceze aplicabile în materie de condiţii de muncă şi angajare a salariaţilor. 

ATENŢIE: Nu se aplică salariaţilor detaşaţi dispoziţiile legislaţiei muncii franceze cu privire la încheierea şi desfacerea contractului de muncă, reprezentarea personalului, pregătirea profesională! Pentru aceste dispoziţii se aplică legislaţia română!


În cazul unui control, ce documente pot solicita reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Muncă din partea angajatorului?

Serviciile de control sunt autorizate să solicite transmiterea imediată de către angajator a unei liste restrânse de documente, care trebuie să fie redactate în limba franceză şi să indice sumele în euro (articolul R. 1263-1 din Codul Muncii) :
-documentul portabil A 1, care atestă legalitatea situaţiei sociale a angajatorului şi angajatului; 
-buletinele de calcul pentru fiecare salariat detaşat sau orice document echivalent (când detaşarea este de cel puţin o lună) sau orice document care dovedeşte respectarea remuneraţiei minime;
-documentul care atestă obţinerea unei garanţii financiare sau orice document echivalent (pentru întreprinderile de muncă temporară).

În cazul neprezentării acestor documente se va percepe o amendă prevăzută pentru contravenţiile de categoria 3, respectiv 450 euro maximum (art. 131-13 code pénal), şi poate fi considerat un delict de obstrucţionare a rolului agentului de control, infracţiune pedepsită cu închisoare !

Care sunt recursurile ?
Recursul în faţa Consiliului de conciliere a conflictelor de muncă : Articolul R. 1412-5 din Codul Muncii oferă salariaţilor detaşaţi posibilitatea de a contesta drepturile care le sunt recunoscute în faţa Consiliului de conciliere a conflictelor de muncă în jurisdicţia teritorială unde s-a efectuat prestarea lucrării. Dacă prestarea lucrării se efectuează sau s-a efectuat în locuri amplasate în jurisdicţia mai multor Consilii de conciliere a conflictelor de muncă, aceste contestaţii pot fi făcute către oricare din aceste jurisdicţii (carte jurisdictională electronică:http://www.annuaires.justice.gouv.fr/art_pix/C_4_TGI.pdf ).

Lucrătorii români detaşaţi pot depune contestaţii în România la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Care sunt principalele drepturi ale salariaţilor detaşaţi? 
Angajatorul român trebuie să respecte regulile franceze în următoarele privinţe: 
- salariaţii detaşaţi în Franţa beneficiază de libertăţi individuale şi colective întocmai ca şi salariaţii francezi; le este recunoscut dreptul la grevă; 
- salariaţii detaşaţi în Franţa beneficiază de principiul nediscriminării şi egalităţii profesionale între femei şi bărbaţi (aplicarea principiului „pentru muncă egală, salariu egal”, care-l obligă pe angajator să asigure egalitatea remuneraţiei între salariaţii bărbaţi şi femei, aflaţi într-o situaţie identică), fiindu-le aplicabile dispoziţiile franceze în materie de protecţia mamelor, vârsta de admitere pe piaţa forţei de muncă (16 ani), orele de lucru şi programul de noapte pentru salariaţii tineri;

- Orele de lucru şi concediile 
În Franţa, durata legală maximă de lucru este de 10ore/zi şi 48 ore într-o săptămână. Se vor aplica regulile franceze în materie de concedii anuale plătite (evaluate în funcţie de şederea în Franţa), concedii pentru evenimente familiale, concedii de maternitate, concedii de paternitate. În schimb, nu se aplică regulile Codului Muncii cu privire la concediile fără plată (concedii de formare profesională şi cele de studii). 

Angajatorul străin: 
- se va afilia la organismul care se ocupă de concedii plătite (sectorul de construcţii şi lucrări publice -BTP), 
- va plăti cotizaţii în regimul de „şomaj de intemperii” (sectorul de construcţii şi lucrări publice). 

Sunt şi cazuri de exonerare a afilierii (de exemplu, în cazul dovedirii existenţei unui regim echivalent, pentru angajaţii stabiliţi în UE, EEE sau Confederaţia elveţiană). 

- Salariul minim 
Oricare ar fi durata detaşării, salariaţii detaşaţi trebuie să fie remuneraţi cel puţin în funcţie de SMIC (valoarea SMIC – salariul minim interprofesional de creştere - brut orar fixat la 9,61 euro de la 01.01.2015, cu suma lunară brută de 1.457,22 euro pentru 35 de ore de lucru pe săptămână) sau de salariul minim convenţional, dacă acesta este mai ridicat. SMIC lunar net (valoare aproximativă) este de 1.139 euro (pentru 25 de ore prestate lunar).
        

Alocaţiile proprii detaşării (prima de expatriere, de exemplu) fac parte din salariul minim. În schimb, indemnizaţiile care acoperă costurile suplimentare din timpul detaşării (cheltuieli de deplasare, de cazare, etc.) nu intră în calculul salariului minim şi vor fi rambursate de angajator (vezi articolul R. 1262-8 din Codul Muncii). 

Dacă durata detaşării în Franţa este mai mare de o lună, salariaţii detaşaţi vor primi un salariu lunar şi vor deţinr un borderou de plată (sau orice document echivalent), tradus în franceză, ce va conţine următoarele documente: 
- salariul datorat (inclusiv majorările pentru orele suplimentare prestate) în euro, 
- perioada de detaşare şi programul de lucru, 
- concediile şi sărbătorile legale, 
- condiţiile de supunere la fondurile de concedii plătite şi de intemperii, 
- titlul convenţiei colective aplicabile, 
- conditiile de punere la dispozitie (furnizare) şi garanţiile datorate salariatilor de întreprinderi care desfăşoară activităţi temporare. 

În cadrul portalului ministerului francez al muncii se găsesc informaţii practice cu privire la drepturile şi obligaţiile salariaţilor români detaşaţi:
//travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_Roumain.pdf

ASPECTE CARE SE VOR AVEA ÎN VEDERE ÎNAINTE DE A PLECA DIN ROMÂNIA 
Înainte de a pleca din România este recomandată îndeplinirea unor formalităţi, după cum urmează:
- deţinerea unui paşaport valabil sau a unei cărţi de identitate în termen de valabilitate; 
-se va contacta reprezentantul bancar pentru a-l informa cu privire la plecare şi se vor solicita informaţii cu privire la existenţa unor parteneriate între banca la care este afiliat şi alte bănci din străinătate; 
- se va anunţa poşta despre schimbarea adresei de reşedinţă, pentru a fi trimisă corespondenţa la noua adresă;
- se va contacta departamentul de securitate socială de care aparţine persoana interesată şi se va informa cu privire la documentele necesare privind înregistrarea într-un sistem de securitate socială din Franţa. În acest sens se va obţine şi Cardul European de Sănătate. 
-se va asigura că beneficiază de locuinţă (temporară) şi că dispune de suficiente resurse financiare pentru a-şi putea asigura traiul în primele 3 luni de rezidenţă în Franţa.

 

Cum se candidează pentru un loc de muncă în Franţa

În Franţa, pentru a candida la un loc de muncă este necesară întocmirea unui dosar compus dintr-o scrisoare de intenţie, curriculum vitae cu fotografie, copii ale diplomelor, certificatelor de formare profesională şi, eventual, probe de lucru.

Scrisoarea de intenţie nu trebuie să depăşească o pagină format A4 şi trebuie să exprime pe scurt şi concis motivaţia pentru care se intenţionează aplicarea pentru un anumit post. De asemenea, se pot relata, succint, motivele pentru care a fost aleasă destinaţia respectivă.

Următoarele informaţii se vor regăsi în CV:
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/examples
- date personale: nume, adresa, telefon şi adresa de e-mail (în partea de sus a paginii);
- experienţa: reprezintă cea mai importantă parte a CV-ului pentru angajatori. Se va începe de la cea mai recentă experienţă profesională şi se vor indica cele mai importante atribuţii şi informaţii cu privire la compania la care aţi lucrat. Tinerii absolvenţi pot menţiona şi perioadele de training sau alte tipuri de activităţi care ar putea fi considerate experienţe profesionale;
- formare profesională: se vor preciza începând de la cele mai recente cursuri (învăţământ superior/ universitar);
- trainig-uri: se vor menţiona seminariile şi trainingurile care atestă actiuni pentru dezvoltarea personala individuală;
- aptitudini: se vor preciza capacitatea de utilizare a calculatorului, aptitudini tehnic,etc.
- cunoştinţe lingvistice: sunt foarte importante în Franţa.

De asemenea, se va pune accent pe competenţele lingvistice şi pe nivelul de cunoaştere a limbii franceze.

IV. INSTITUŢII COMPETENTE


A.ÎN FRANŢA :
Direcţia regională a întreprinderilor, concurenţei, consumatorului, muncii şi ocupării 
(DIRECCTE) –CENTRU
Siège 12
Place de l’Etape à Orléans
Link:http://www.centre.direccte.gouv.fr/accueil-24
Tél. 02 38 77 68 00


Pole- Emploi –echivalentul ANOFM din ţara noastră
http://www.pole-emploi.fr/informations/-@/sites_utiles/
Employeurs de salariés expatriés (Hors EEE)
14, rue de Mantes 92700 Colombes
Pole Emploi pentru solicitanţii de locuri de muncă– 3949

Prefecture de Police 
Telefon : 0 891 01 22 22 (serveur vocal, 0,225 € la minute)
Standard : 01 53 71 53 71 / 01 53 73 53 73 (24h/24 et 7j/7)
Email : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
 
Ministerul Muncii, Ocupării, Formării Profesionale şi Dialogului Social
Adresă :127, rue de Grenelle, 75007 PARIS 07 
http://travail-emploi.gouv.fr/
Telefon : 01 44 38 38 38

BIROUL DE LEGĂTURĂ/ INSTITUŢIA COMPETENTĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI OCUPARE VIZATE DE ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 96/71/CE

DIRECŢIA RELAŢIILOR DE MUNCĂ (FRANŢA)
ADRESA : 39-43, quai André, Citroën 75739 Paris cedex 15

Telefon : +33 / 1 44 38 34 63
Fax : +33 / 1 44 38 29 76
Web : www.travailemploisante.gouv.fr


B.ÎN ROMÂNIA:
Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârsntice
ADRESA:  Strada Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti 
TELEFON : 021.313.62.67,
                     021.315.85.56
E-MAIL: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Website:http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
ADRESA:  Strada Latina nr. 8, Sector 2, Bucuresti 
Telefon: 021/316.94.08; 08 00 826 727 
Website/http://www.cnpas.org 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
ADRESA :Strada Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti 040305
Website:http://www.anofm.ro 
Email: anofm@anofm.ro 
Telefon/Fax: 021.303.98.31,021.303.98.38 - fax

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
ADRESA: Şoseaua Panduri nr. 22, Sector 5, Cod poştal : 050659, Bucureşti
Tel  : 021 - 313.60.47     
Fax : 021 - 313.60.98
Adresă e-mail :  anps@prestatiisociale.ro 
Adresă site :  www.prestatiisociale.ro

BIROUL DE LEGĂTURĂ/INSTITUŢIA COMPETENTĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI OCUPARE VIZATE DE ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 96/ 71/CE

Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială
ADRESA : Strada Matei Voievod, Nr 14, Sector 2, Cod 021455 Bucureşti
TELEFON : + 40 / 21 302 7056, +40/745 121 515
FAX : +40 / 21 302 7055
Persoane de contact : Doamna Daniela Geormaneanu şi Domnul Eduard Nicolau
e-mail : daniela.geormaneanu@ inspectmun.ro
               eduard@inspectmun.ro

INFORMATII SUPLIMENTARE 

Puteţi adresa o întrebare serviciului Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11) 
:http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Se pot rezolva problemele pe care le întâmpinaţi în relaţia cu administraţiile naţionale prin intermediul dispozitivului SOLVIT:
 http://ec.europa.eu/romania/eu_you/solvit/index_ro.htm

De asemenea, se poate obţine consiliere juridică prin intermediul portalului “Europa Ta - Consiliere” 
http://europa.eu/youreurope/advice/enquiry_ro.htm;

 

Instituţii competente

FRANŢA

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Direcţia regională a întreprinderilor, concurenţei, consumatorului, muncii şi ocupării (DIRECCTE) –CENTRU

Echelon régional Direction - Pôle T - Pôle 3E 12, place de l’Etape CS 85809 
45058 ORLEANS CEDEX 1 
Tél. 02 38 77 68 00

Pôle C - Service Etudes Statistiques Evaluation 1 bis, rue St-Euverte 
45000 ORLEANS 
Tél.: 02 38 72 79 10

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Pole- Emploi
 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">http://www.pole-emploi.fr/informations/-@/sites_utiles/
 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">www.urssaf.fr

Employeurs de salariés expatriés (Hors EEE)
Accueil : 14, rue de Mantes 92700 Colombes

Pole Emploi pentru solicitanţii de locuri de muncă– 3949

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Prefecture de Police

Telefon : 0 891 01 22 22 (serveur vocal, 0,225 € la minute)
Standard : 01 53 71 53 71 / 01 53 73 53 73 (24h/24 et 7j/7)
Email : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Ministerul Muncii, Ocupării, Formării Profesionale şi Dialogului Social

Adresă :101, rue de Grenelle, 75007 PARIS 07 
Telefon : 01 44 38 38 38

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inspecţia Muncii

Section d’Inspection du Travail pour les entreprises des 1er, 2e, 3e, 4e, 11e, 12e et 20e arrondissements :

Secteur Centre Est, 210, quai de Jemmapes 75010 Paris 
Métro : Jaurès 
Fax : 01.70 96 20 05 :

Section d’Inspection du Travail pour les entreprises des 6ème, 7ème, 10ème, 17ème, 18ème et 19ème arrondissements :

Secteur Nord Est, 210, quai de Jemmapes 75010 Paris 
Métro : Jaurès 
Fax : 01.70.91.22.00 

Section d’Inspection du Travail pour les entreprises des 8ème et 9ème arrondissements : Secteur Nord-Ouest, 83, rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09 

Métro : Trinité 
Tél. 01 44 53 30 00

Section d’Inspection du Travail pour les entreprises des 5ème, 13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements :

Secteur Sud, 42/52 rue Albert 75640 Paris Cedex 13 
Métro : Olympiades 
Telefon renseignements public ou informations générales :  : 01 40 45 36 81 
Télécopie : 01 40 45 36 80


Secteur des transports :

Inspection du Travail des Transports 
7, rue Château Landon - 75475 PARIS CEDEX 10 
Tél. 01.42.09.02.08 - Fax 01.40.18.81.71 - 
E-mail : DRTT.01.ITT@equipement.gouv.fr

 

Entreprises des 9ème, 10ème, 18ème et 19 arrondissements, 
Entreprises de restauration ferroviaire 
Services des gares du Nord, de l’Est et du siège social de la SNCF 
7, rue de Chateau-Landon - 75475 PARIS CEDEX 10 
Tél. 01.42.09.37.00 / 22.86 - Fax 01.40.18.67.11

 

Entreprises des 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème arrondissements, 
RATP, services des gares de Montparnasse, Saint-Lazare et Austerlitz, 
Transports aériens de Paris 
61, rue de la Chapelle - 75018 PARIS 
Tél. 01.44.89.89.25 - Fax 01.44.89.89.26

Entreprises des 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 11ème, 12ème, 13ème et 20ème arrondissements, 
Entreprises de navigation intérieure, 
Services de la gare de Lyon
59, boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS 
Tél. 01.43.22.07.23 - Fax 01.43.20.14.23

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">BIROUL DE LEGĂTURĂ/ INSTITUŢIA COMPETENTĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI OCUPARE VIZATE DE ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 96/71/CE

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">DIRECŢIA RELAŢIILOR DE MUNCĂ (FRANŢA)

ADRESA : 39-43, quai AndréCitroën 75739 Paris cedex 15
Telefon : +33 / 1 44 38 34 63
Fax : +33 / 1 44 38 29 76
Web : http://travail-emploi.gouv.fr/ de la directive 96/71/CE

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">AMBASADA ROMÂNIEI LA PARIS

BIROUL ATAŞATULUI PENTRU PROBLEME DE MUNCĂ ŞI SOCIALE
ADRESA : 5, rue de l'Exposition, 75343 Paris cedex 07
Telefon: 01.47.05.29.37, interior 252
Fax: 01.45.56.97.47
E-mail: roxana.iliescu@amb-roumanie.fr
Website: http://paris.mae.ro/

 

 

ROMÂNIA

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

  Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârsntice

  ADRESA:  Strada Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti

  TELEFON : 021.313.62.67,   021.315.85.56
  E-MAIL: relatiicupublicul@mmuncii.ro
  Website: http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/

   

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

  ADRESA:  Strada Latina nr. 8, Sector 2, Bucuresti 
  Telefon: 021/316.94.08; 08 00 826 727 
  Website http://www.cnpas.org 

   

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

  ADRESA :Strada Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti 040305
  Website: http://www.anofm.ro 
  Email: anofm@anofm.ro
  Telefon/Fax: 021.303.98.31,021.303.98.38 - fax

   

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ

  ADRESA: Şoseaua Panduri nr. 22, Sector 5, Cod poştal : 050659, Bucureşti
  Tel  : 021 - 313.60.47     
  Fax : 021 - 313.60.98
  Adresă e-mail :  anps@prestatiisociale.ro 
  Adresă site :  www.prestatiisociale.ro

   

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

  BIROUL DE LEGĂTURĂ/INSTITUŢIA COMPETENTĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI OCUPARE VIZATE DE ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 96/ 71/CE

INSPECŢIA MUNCII

ADRESA : Strada Matei Voievod, Nr 14, Sector 2, Cod 021455 Bucureşti
TELEFON : + 40 / 21 302 7056, +40/745 121 515
FAX : +40 / 21 302 7055
Persoane de contact : Doamna Daniela Geormaneanu şi Domnul Eduard Nicolau
E-mail : daniela.geormaneanu@ inspectmun.ro eduard@inspectmun.ro

 

 • http://paris.mae.ro/sites/all/themes/mae_ek/images/arrow_red.gif); display: block; margin: 1px 0px; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> 

 

Sursa: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (august 2007)  

În prim plan

COMUNICAT În atenția președinților birourilor de vot, locțiitorilor acestora și membrilor - operatori

18.10.2019

În urma informațiilor primite din partea Ministerului Afacerilor Externe/MAE și Autorității Electorale Permanente/AEP, persoanele care …

Întâlnire cu studenții români din cadrul Universității „Jean Moulin Lyon 3”

20.09.2019

În data de 16 septembrie 2019, cu prilejul deschiderii noului an universitar 2019-2020, Anca Opriș, consul general al României la Lyon,…

Vernisajul expoziției „Les coraux imaginaires”

20.09.2019

În data de 18 septembrie 2019, Anca Opris, consul general al de României la Lyon și Christine Athenor, președinta Asociației…