Informații pentru cetățenii români

Înscrierea documentelor emise de autorităţile străine

Ambasadele şi consulatele României pot efectua înscrierea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) emise de autorităţile statului în care a avut loc faptul de stare civilă.

Înscrierea acestor acte este necesară pentru recunoaşterea lor de către autorităţile române, în vederea producerii efectelor lor juridice.

Cadrul juridic este dat de :

  • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Metodologia nr.1 din 13 octombrie 1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
  • Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
  • Ordonanţa Guvernului României nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
  • Hotărârea Guvernului României nr.495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile franceze, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul.

În situaţia in care transcrierea naşterii este solicitata direct in România, cererea se depune la Primăria din România unde are domiciliul părintele roman sau Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, dacă solicitantul a împlinit 18 ani şi doreşte să soluţioneze singur problema.

Transcrierea casatorilor se solicită Primăriei localităţii în raza căreia are domiciliul cetăţeanul roman. Cetăţenii romani cu domiciliul în străinătate pot depune cererea de transcriere a naşterii sau căsătoriei la Primăria ultimului domiciliu din România sau la Primăria Sectorului 1 din Bucureşti.

Cetăţenii români aflaţi în Franţa pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile franceze, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia se află.

Înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine este echivalentul procedurii de transcriere ce se realizează în ţară.  Acest serviciu se poate efectua în orice moment, indiferent de data naşterii, căsătoriei sau decesului.

În prim plan

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

13.09.2019

Vă informăm că termenul limită pentru înregistrarea alegătorilor români care doresc să voteze în străinătate la alegerile pentru …

ATENȚIE! Anunț important!

05.09.2019

A mai rămas 1 SĂPTĂMÂNĂ până la data limită, 11 septembrie 2019 ora 23.59, prevăzută pentru înscrierea pe site-ul AEP…

Alegerile pentru Președintele României 7 august 2019

07.08.2019

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, la alegerile …