Informații pentru cetățenii români

Obţinerea documentelor din România

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României îi pot sprijini pe cetăţenii români aflaţi în străinătate la obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces).

Cadrul juridic în materie este dat de:

 • Convenţia de la Viena, din 1963 privind relaţiile consulare;
 • Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • Codul de procedura civilă şi Codul de procedură penală.

La cererea cetăţenilor români din Franţa, Consulatul General al Romaniei la Lyon primeşte şi transmite în ţară, solicitările privind obţinerea de acte din România.

Pe baza cererilor celor interesaţi şi cu obligaţia completării formularelor tip, pot fi solicitate din ţară acte de stare civilă (naştere, căsătorie, deces), certificate de cazier judiciar și adeverințe de cazier judiciar.

De asemenea, cetăţenii români pot solicita, prin intermediul Consulatului General, verificări la Casele de Asigurări de Sănătate din România referitoare la calitatea de asigurat. In urma răspunsurile primite, se eliberează atestaţii.

NOTĂ:  În cazul actelor de vechime în muncă, de studii şi privind stagiul militar solicitanţii vor fi îndrumaţi să se adreseze personal sau prin mandatar autorităţilor competente, având în vedere că acest tip de acte nu se poate obţine prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.

 

1. Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice

Poate fi solicitat fie prin intermediul Consulatului General, fie prin împuternicit, În baza unei procuri speciale autentificate.

În baza art. 21 alin.3 din legea nr. 290/2004 cererile pentru obţinerea cazierului judiciar se depun numai personal.

Documente necesare:

 • cerere servicii consulare
 • cerere tip
 • document de identitate valabil (paşaport sau CI valabile in original pentru cetăţenii UE si paşaport valabil, in original, pentru cetăţenii non-UE).

Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii de către solicitant.

Durata de obținere a certificatului de cazier din țară este de 30 de zile calendaristice.

 

2. Adeverința de cazier judiciar pentru persoane fizice

Poate fi solicitată în cadrul Consulatului General.

Documente necesare:

 • cerere servicii consulare
 • document de identitate valabil (paşaport sau CI valabile in original pentru cetăţenii UE si paşaport valabil, in original, pentru cetăţenii non-UE).

Adeverința de cazier judiciar esta valabilă 6 luni de la data emiterii și este valabilă numai în fața autorităților străine.

Adeverința de cazier judiciar se eliberează in limba română si franceza.

 

3. Acte de stare civila (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces)

Certificatele de naştere şi de căsătorie se eliberează numai titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite in baza documentelor de identitate in original, valabile.

Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

Documente necesare:

 • cerere servicii consulare;
 • cerere tip;
 • document de identitate valabil (paşaport sau CI valabile in original pentru cetăţenii UE si paşaport valabil, in original, pentru cetăţenii non-UE).

Formulare:

 

În prim plan

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

13.09.2019

Vă informăm că termenul limită pentru înregistrarea alegătorilor români care doresc să voteze în străinătate la alegerile pentru …

ATENȚIE! Anunț important!

05.09.2019

A mai rămas 1 SĂPTĂMÂNĂ până la data limită, 11 septembrie 2019 ora 23.59, prevăzută pentru înscrierea pe site-ul AEP…

Alegerile pentru Președintele României 7 august 2019

07.08.2019

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, la alegerile …