Informații pentru cetățenii români

Acte notariale

Doriţi sa împuterniciţi o persoana să vă reprezinte interesele în România? 

Daca sunteţi cetăţean roman aflat legal în Franţa si doriţi sa împuterniciţi o persoană din România să acţioneze în numele dv. pentru cumpărarea unor bunuri, pentru efectuarea unor servicii ori pentru îndeplinirea unor proceduri administrative şi judecătoreşti, vă puteţi adresa Consulatului General al Romaniei la Lyon. Totodată, şi cetăţenii străini se pot adresa Consulatului General al Romaniei la Lyon pentru autentificare de procuri dacă acestea produc efecte juridice pe teritoriul României.

Pentru a autentifica astfel de împuterniciri trebuie să prezentaţi următoarele:

  • act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul romanesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport francez, daca este cazul); în cazul cetăţenilor aparţinând unor state membre ai UE, aceştia trebuie să prezinte paşaportul sau cartea de identitate, iar cetăţenii aparţinând unor ţări terţe vor prezenta paşaportul în original, valabil;
  • datele din buletinul/cartea de identitate persoanei pe care o împuterniciţi (serie, număr, adresa, CNP, data eliberării şi autoritatea emitentă).

Procurile sau declaraţiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Consulatului General al Romaniei la Lyon,  în prezenţa consulului.

Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poştă, fax sau e-mail.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completează la Consulatul General al Romaniei la Lyon pe formulare tipizate.

Procurile şi declaraţiile sunt autentificate în ziua prezentării la sediul Consulatului General al Romaniei la Lyon.

Daca procura are incidenta notariala se va achita o taxa de 3 euro.


 

 

 

În prim plan

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

13.09.2019

Vă informăm că termenul limită pentru înregistrarea alegătorilor români care doresc să voteze în străinătate la alegerile pentru …

ATENȚIE! Anunț important!

05.09.2019

A mai rămas 1 SĂPTĂMÂNĂ până la data limită, 11 septembrie 2019 ora 23.59, prevăzută pentru înscrierea pe site-ul AEP…

Alegerile pentru Președintele României 7 august 2019

07.08.2019

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, la alegerile …